Yüksek Lisans Tezleri

 • Adı Soyadı: Bahanur Hatipoğlu
  Danışmanın Adı Soyadı: Fatma Zehra Doğru
  Tez Başlığı: Konum ve Ölçek Parametrelerinin Dayanıklı Ortak Modellenmesi
  Tarih: 2023   

   
 • Adı Soyadı: Elif Ölmez
  Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
  Tez Başlığı: Bootstrap Dendritik Nöron Model Yapay Sinir Ağı
  Tarih: 2022    

   
 • Adı Soyadı: Emine Nur Keskin
  Danışmanın Adı Soyadı: Fatma Zehra Doğru
  Tez Başlığı: Genelleştirilmiş Normal Dağılımın Konum ve Ölçek Parametrelerinin Ortak Modellenmesi
  Tarih: 2022

   
 • Adı Soyadı: Mücahit Yılmaz
  Danışmanın Adı Soyadı: Ali Zafer Dalar
  Tez Başlığı: Hiyerarşik zaman serileri ile ankastre ürün satış öngörüsü
  Tarih: 2022

   
 • Adı Soyadı: Nazan Ocak
  Danışmanın Adı Soyadı: Nurgül Okur
  Tez Başlığı: Bazı konveks stokastik süreçler için kesirli integral eşitsizlikleri
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: İsmail Hatipoğlu
  Danışmanın Adı Soyadı:Nurgül Okur
  Tez Başlığı: Bazı konveks stokastik süreçler için kuantum tipli integral eşitsizlikleri
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: İbrahim Çetin
  Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
  Tez Başlığı: Yapay Zekâ Yöntemler ile Giresun İli Sıcaklık Öngörüsü
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Minel Demirkan Pişkin
  Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
  Tez Başlığı: Ridge Regresyona Dayalı Tip 1 Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımı ile Yabancılara Yapılan Aylık Konut Satışı Öngörüsü
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Radwan Mahamoud Aden
  Danışmanın Adı Soyadı: Ufuk Yolcu
  Tez Başlığı: ARCH Yapılı Basamaklı Yapay Sinir Ağı Modeli İle Zaman Serisi Öngörüsü
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Mete Özdemir
  Danışmanın Adı Soyadı: Ali Zafer Dalar
  Tez Başlığı: Derin Sinir Ağı Yöntemleri ile Wikipedia Toksik Yorum Sınıflandırması
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Melih Kirişçi
  Danışmanın Adı Soyadı: Özge Cağcağ Yolcu
  Tez Başlığı: Yeni Bir Evrişimsel Sinir Ağı Modeli İle Zaman Serisi Öngörüsü
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Şule Nazlı Arslan
  Danışmanın Adı Soyadı: Özge Cağcağ Yolcu
  Tez Başlığı: Sezgisel Bulanık Kümelerin Bileşenlerinin Kombinasyonuna Dayalı Zaman Serisi Öngörü Modeli
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Recep Yıldıran
  Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
  Tez Başlığı: Çarpımsal Nöron Model Yapay Sinir Ağları ile Tüketici Fiyat İndeksi Öngörüsü
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Onur Derya
  Danışmanın Adı Soyadı: Ali Zafer Dalar
  Tez Başlığı: Uzun Kısa-Süreli Hafıza Derin Yapay Sinir Ağı ile Giresun İli Minimum Sıcaklık Öngörüsü
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Esra Közleme Bekdemir
  Danışmanın Adı Soyadı: Esin Avcı
  Tez Başlığı: Medyan, Aralık ve/veya Çeyrekliklerin Raporlanması Halinde Meta Analizinde Ortalama ve Standart Sapmanın Tahmin Edilmesi
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Ayşe Yılmaz
  Danışmanın Adı Soyadı: Ufuk Yolcu
  Tez Başlığı: Zaman serisi öngörüsünde dendrit yapay sinir ağları için parçacık sürü optimizasyonuna dayalı dayanıklı öğrenme algoritması
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Muzhda Mammadova
  Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
  Tez Başlığı: Pi-Sigma Yapay Sinir Ağları İle Turist Sayısı Tahmini
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Abdullah Yıldırım
  Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
  Tez Başlığı: Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımı İle Giresun İli Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı Tahmini
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Asiye Nur Yıldırım
  Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
  Tez Başlığı: Öngörü problemi için eşik değerli tek çarpımsal nöron modelli yapay sinir ağları
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Berivan Çakmak
  Danışmanın Adı Soyadı: Fatma Zehra Doğru
  Tez Başlığı: Optimal B-Robust Tahmin Yöntemi ile Power Lindley Dağılımının Parametre Tahmini
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Timur Arslan
  Danışmanın Adı Soyadı: Murat Gül
  Tez Başlığı: Karadeniz bölgesinin turizm hizmet verimliliğinin Malmquist yöntemi ile incelenmesi
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Yağmur Baş
  Danışmanın Adı Soyadı: Ufuk Yolcu
  Tez Başlığı: Bulanık zaman serisi yöntemleri ile Giresun ili maksimum sıcaklık öngörüsü
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Vildan Karahan
  Danışmanın Adı Soyadı: Nurgül Okur
  Tez Başlığı: Çok değişkenli bazı konveks stokastik süreçler için Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizlikleri
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Ramazan Usta
  Danışmanın Adı Soyadı: Nurgül Okur
  Tez Başlığı: Bazı konveks stokastik süreçler için genelleştirilmiş Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikler
  Tarih: 2019

   
 • Adı Soyadı: Yusuf Usta
  Danışmanın Adı Soyadı: Nurgül Okur
  Tez Başlığı: Stokastik süreçler için koordinatlarda bazı konvekslik çeşitleri ve Hermite-Hadamard eşitsizliği
  Tarih: 2018

   
 • Adı Soyadı: Emine Yüksek Dizdar
  Danışmanın Adı Soyadı: Nurgül Okur
  Tez Başlığı: Bazı konveks stokastik süreçler için Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikler
  Tarih: 2018