Koordinatörler

AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Fatma Zehra DOĞRU

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü
Prof. Dr. Eren BAŞ

Mevlana Koordinatörü
Doç. Dr. Nurgül OKUR

Farabi Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL

Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Doç. Dr. Esin AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer DALAR
Arş. Gör. Dr. Ilgım YAMAN

Enstitü Farabi Koordinatörü
Prof. Dr. Eren BAŞ

Enstitü Erasmus+ Koordinatörü
Prof. Dr. Eren BAŞ

Bölüm İnternet Sayfası Koordinatörü

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU

Bölüm Eğitim-Öğretim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin GÜL
Arş. Gör. Dr. Ilgım YAMAN

Bölüm Uzaktan Öğretim Süreci Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Eren BAŞ

Enstitü Ana Bilim Dalı Uzaktan Öğretim Süreci Birim Sorumlusu
Arş. Gör. Dr. Ilgım YAMAN

Yandal ve Çap Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL

Seminer Programı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Melih AĞRAZ