Araştırma Konuları

 
Bayesci İstatistik
Bilgisayarlı İstatistik
Biyoinformatik
Biyoistatistik
Bulanık Çıkarım Sistemleri
Dayanıklı İstatistik
Derin Öğrenme
Hesaplamalı Biyoloji
Hesaplamalı İstatistik
İstatistiksel Çıkarım
İstatistikte Eşitsizlikler
Karma Modeller
Makine Öğrenmesi
Öngörü
Regresyon Analizi
Sınıflama Yöntemleri
Veri Madenciliği
Veri Zarflama
Wavelets / Lifting
Yapay Sinir Ağları
Yeniden Öğrenme