2019-2020

Öğretim Elemanı Görev Yeri Sunum Başlığı Tarih Saat Yer
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ Giresun Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
Eğitimin Ücretler Üzerindeki Nedensel Etkisi: Araç Değişkenler Yaklaşımı 20.11.2019 13:30 A-408
Dr. Öğr. Üyesi Gizem UYUMAZ Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde ve Psikolojide Kullanılan Ölçeklerin Geliştirilmesi 19.12.2019 13:30 A-408
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ACITAŞ Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü
İki-Fazlı Doğrusal Regresyon Modelinde Değişim Noktasının Robust Tahmini 02.01.2020 13:30 A-408