2020-2021

Öğretim Elemanı Görev Yeri Sunum Başlığı Tarih Saat Yer Video Kayıt Linki
Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU Giresun Üniversitesi İstatistik Bölümü Sezgisel ve Resim Bulanık Zaman Serileri 9.11.2020 10:00 Online Video Kaydı için
buraya tıklayınız
Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çok Bileşenli Stres Dayanıklılık Modeli ve Uygulaması 17.12.2020 14:00 Online Video Kaydı için
buraya tıklayınız
Doç. Dr. Eren BAŞ Giresun Üniversitesi İstatistik Bölümü Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımından Resim Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımına 18.01.2021 10:00 Online Video Kaydı için
buraya tıklayınız
Arş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin GÜL Giresun Üniversitesi İstatistik Bölümü DUS-Inverse Weibull Dağılımı, Parametre Tahmini ve Lineer Modele Uygulanması 19.03.2021 15:00 Online Video Kaydı için
buraya tıklayınız
Doç. Dr. Özlem KAYMAZ Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü Sparse Lojistik Regresyon ve Kanser Verisi Üzerine Bir Uygulama 20.04.2021 14:00 Online Video Kaydı için
buraya tıklayınız
Prof. Dr. Olcay ARSLAN Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü Robust Penalized Empirical Likelihood Estimation Method for Linear Regressions 11.06.2021 14:00 Online Video Kaydı için
buraya tıklayınız
Doç. Dr. Demet HAN AYDIN Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü İki Yönlü ANOVA Modelinde Kayıp Gözlem Tahminlerinin Kararlaştırılması 06.07.2021 14:00 Online Video Kaydı için
buraya tıklayınız