Uygulamalı İstatistik A.B.D.

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Esin AVCI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Melih Ağraz Üye