Akademik İstatistikler

Bölümümüz tarafından 01/11/2022 tarihinde yapılan araştırmada, Bölümümüz Türkiye’deki diğer İstatistik Bölümleri arasında, öğretim üyesi başına düşen yayın, atıf ve h-indeks istatistiklerinde birinci sırada yer almıştır. Bölümümüzde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 25, atıf sayısı 420 ve h-indeks ise 7,25 olarak hesaplanmıştır. Giresun Üniversitesini Türkiye’nin ilk İstatistik Bölümüne sahip olan Hacettepe Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi takip etmektedir.

Araştırmada Türkiye’deki Üniversitelerde bulunan 28 İstatistik Bölümü kadrolarında bulunan akademik personelin performansları açısından, çeşitli istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, akademik yayınlarla ilgili birçok istatistiği barındıran en büyük özet ve atıf veri tabanlarından biri olan “SCOPUS” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, 01/11/2022 tarihinde “SCOPUS” veri tabanına erişim sağlanarak tüm İstatistik Bölümlerinin kadrosunda bulunan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ait yayın sayısı, atıf sayısı ve h-indeks istatistikleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda tablo ve grafikte sunulmuştur.