İstatistik Teorisi A.B.D.

Prof. Dr. Eren BAŞ Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Gül Üye