Projeler

TÜBİTAK

 • Özlem Türkşen, Müjgan Tez, Erol Eğrioğlu, Otokorelasyonlu Hata Terimleri İçin Genişletilmiş Kompartıman Modellerinde Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları İle Parametre Tahmini, TÜBİTAK 2218, 2017.
 • Erol Eğrioğlu, Çağdaş Hakan Aladağ, Ufuk Yolcu, Parçacık Sürü Optimizasyonu Ve Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Yeni Bir Bulanık Zaman Serisi Öngörü Yöntemi, TÜBİTAK 1002 Projesi, (210T150 Nolu Proje)., 2012.
 • Doğru, F.Z., Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi Projesi, Tafrisk, Tübitak Projesi, Danışman, 2014-2015 (Ulusal).

BAP

 • Dalar, A.Z., Zaman Serisi Öngörüsü için Derin Bulanık Fonksiyonlar Yaklaşımı, BAP-A Türü Proje (Proje No: FEN-BAP-A-250221-36), 2021.
 • Doğru, F.Z. Çok değişkenli çarpık Laplace normal dağılımının sonlu karması, BAP-A Türü Proje, yürütücü, 2020 (Devam ediyor)
 • İlhanlı İ., Gül M., Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan gabapentin ve pregabalin etken maddeli antiepileptik ilaçların kullanım sıklığı ve bağımlılık" Adalet Bakanlığı Projesi , 2015-
 • Avci E., Okul Çağındaki Çocukların Gözünden İnternet Güvenliği" Hakkında Karşılaştırmalı Araştırma:Ukrayna/Harkiv-Türkiye/Giresun, BAP, Yürütücü, 2015 (Devam Ediyor)
 • Avci, E., Dış Politika Algısına Dair Bir Saha Çalışması: Giresun İli Örneği, BAP, Araştırmacı, 2015 (Devam Ediyor)
 • Elif Bulut, Erol Eğrioğlu, Elman Tipi YSA'ya Dayalı Yeni Bir Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi, Ondokuz Mayıs Üni. BAP 1001 projesi., 2012.
 • Faruk Alpaslan, Erol Eğrioğlu, Çağdaş Hakan Aladağ, Ufuk Yolcu, Özge Cağcağ, Mevsimsel Bulanık Zaman Serilerinin Öngörülmesinde Yeni Bir Algoritma, Ondokuz Mayıs Üni. BAP 1001 projesi., 2012.
 • Ünver, İ. (Supervisor), O.Bekar, N. (Researcher), 2009-2011, KTÜ-BAPDEP (Project no: 2008.111.003.3), Investigation of the Renewal Reward Processes by Asymptotic Methods
 • Khaniyev, T.A. (Supervisor), O.Bekar, N. (Researcher), 2005-2007, KTÜ-BAPDEP (Project no: 2005.111.005.1), Investigation of semi-Markovian random walks with two barriers by Asymptotic Methods