Kitaplar / Kitap Bölümleri

Kitap

 • Egrioglu E.Bas E., Bulanık Çıkarım Sistemleri - Matlab Uygulamaları, Aralık 2021, ISBN: 978-625-439-993-0, Nobel Akademik Yayincilik Eğitim Danişmanlik Tic. Ltd. Şti.
 • Egrioglu E., Bas E., Zaman Serileri ve Öngörü Yöntemleri (R Uygulamalı), Aralık 2020, ISBN: 978-625-439-012-8, Nobel Akademik Yayincilik Eğitim Danişmanlik Tic. Ltd. Şti.
 • Egrioglu E., Yolcu U., Bas E., Yapay Sinir Ağları - (Öngörü ve Tahmin Uygulamaları), Nobel Yayıncılık, 2019.
 • Aladag, C.H., Egrioglu, E., Editors, (2012) Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5. (Kitap Scopus’ta Taranmış ve Hacettepe Üniversitesi Tarafından Onaylanmıştır.)
 • Günay S., Eğrioğlu E., Aladağ Ç.H., Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizine Giriş, Hacettepe Üniversitesi yayınları, 2007.

 

 

Kitap Bölümü

 • Doğru, F. Z., Arslan, O. (2022). Robust Multivariate Modelling for Heterogeneous Data Sets with Mixtures of Multivariate Skew Laplace Normal Distributions. In Innovations in Multivariate Statistical Modeling: Navigating Theoretical and Multidisciplinary Domains (pp. 399-421). Cham: Springer International Publishing.
 • D Seçilmiş, M Ağraz, V Purutçuoğlu, Two New Nonparametric Models for Biological Networks, Bayesian Reasoning and Gaussian Processes for Machine Learning Applications, Editors: Hemachandran K. et al., Chapman and Hall/CRC, 2022.
 • Avcı E., Hayat E. (2020). Ekonomi ve Finansal Paradigma: Bölüm Adı: Meta Analizinde Alt Grup Analizi: Türkiye’de psikolojik Sermaye ve İş Performansı İlişkisi. İKSAD Publishing House. ISBN: 978-625-7279-61-1. S:183-222.
 • Hayat E., Avcı E. (2020). Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya Ekonomi, İşletme ve Finans Çalısmaları: Bölüm Adı: Türkiye’de İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Meta Regresyon Analizi ile İncelenmesi. Ekin Yayınevi. ISBN: 978-625-7210-87-4, S:153-180.
 • Dalar, A.Z., Egrioglu, E., Bootstrap Type-1 Fuzzy Functions Approach for Time Series Forecasting, Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, 69-87, Springer International Publishing, 2018.
 • Dalar, A.Z., Egrioglu, E., Aladag, C.H., Yolcu, U., Fuzzy Functions Approach for Time Series Forecasting, Advances in Time Series Forecasting, Vol. 2, 144-155, Bentham Science Publishers, 2017.
 • Egrioglu, E., Aladag, C.H., Yolcu, U., Bas, E., Dalar, A.Z., A New Neural Network Model with Deterministic Trend and Seasonality Components for Time Series Forecasting, Advances in Time Series Forecasting, Vol. 2, 76-92, Bentham Science Publishers, 2017.
 • Sarıca B., Egrioglu E., Asikgil B., Recurrent ANFIS for Time Series Forecasting, Advances in Time Series Forecasting: Volume 2, 156-164, Bentham Science (2017).
 • Bas, E., Egrioglu E., A New Fuzzy Time Series Forecasting Model with Neural Network Structure, Advances in Time Series Forecasting - Volume 2, 24-36, Bentham Science , (2017).
 • Doğru, F.Z. and Arslan, O. 2016. Robust mixture regression using the mixture of different distributions. Recent Advances in Robust Statistics: Theory and Applications. C. Agostinelli et al. (eds.), Springer India, pp. 57-79.
 • Cagdas Hakan Aladag, Erol Egrioglu, A Hybrid Forecasting Model Based on Multivariate Fuzzy Time Series and Artificial Neural Networks, Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, pp.118-129, 2012.
 • Cagdas Hakan Aladag, Erol Egrioglu, Cem Kadilar, Forecasting Gold Prices Series in Turkey by the Forecast Combination, Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu,  pp.108-117,2012.
 • Erol Egrioglu, Cagdas Hakan Aladag, Ufuk Yolcu, A Hybrid Forecasting Approach Combines SARIMA and Fuzzy Time Series,  Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, pp.96-107, 2012.
 • Erol Egrioglu, Cagdas Hakan Aladag, The Effect of the Length of Interval in Fuzzy Time Series Models on Forecasting, Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, pp.64-77, 2012.
 • Erol Egrioglu, V. Rezan Uslu, Senem Koc, New Criteria to Compare Interval Estimates in Fuzzy Time Series Methods , Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, pp.56-63, 2012.
 • Erol Egrioglu, Cagdas Hakan Aladag, Ufuk Yolcu, A New Method for Forecasting Fuzzy Time Series with Triangular Fuzzy Number Observations , Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, pp.48-55, 2012.
 • Cagdas Hakan Aladag, Erol Egrioglu, Adaptive Weighted Information Criterion to Determine the Best Architecture, Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, pp.34-39, 2012.
 • Erol Egrioglu, Cagdas Hakan Aladag, Ufuk Yolcu, Comparison of Architecture Selection Criteria in Analyzing Long Memory Time Series, Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, pp.18-25, 2012.
 • Cagdas Hakan Aladag, Erol EgriogluAdvanced Time Series Forecasting Methods, Comparison of Feed Forward and Elman Neural Networks Forecasting Ability: Case Study for IMKB, Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu,  pp.3-10, 2012.
 • Erol Egrioglu, Cagdas Hakan Aladag, Ufuk Yolcu, Comparison of Feed Forward and Elman Neural Networks Forecasting Ability: Case Study for IMKB, Advances in time series forecasting, Bentham Science Publishers Ltd., eISBN: 978-1-60805-373-5, Editors: Aladag, C.H., Egrioglu, E pp.11-17 , 2012.
 • Egrioglu E., Aladag C.H., Kadilar C., “Nonlinear Forecasting with a Hybrid Approach Combining SARIMA, ARCH and ANN ”,  New Developments in Artificial Neural Networks Research, Editors: Robert W. Nelson, ISBN978-1-61324-286-5, Nova Publisher, Pub. Date: 2011, 1st quarter. 
 • Egrioglu E., Uslu V.R., Yolcu U., Basaran M.A., Aladag C.H., A New Approach Based On Artifıcial Neural Networks For High Order Bivariate Fuzzy Time Series, J.Mehnen et al. (Eds.): Applications of Soft Computing, AISC 58, pp.265-273, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. (SCI)