Öğretim elemanlarımızın TÜBİTAK 1001 Proje Başarısı

20 Temmuz 2022 Çarşamba

Bölümümüz öğretim elemanlarından Prof. Dr. Erol Eğrioğlu ve Doç. Dr. Eren Baş, "TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında mali destek almaya hak kazandı.

Öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


PROJEYE AİT BİLGİLER:

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erol Eğrioğlu

Araştırmacı: Doç. Dr. Eren Baş

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Başlığı: Dendritik Nöron Modele Dayalı Açıklanabilir Geri Beslemeli Derin Yapay Sinir Ağı ile Otomatik Öngörü Yöntemi 

Söz konusu proje kapsamında; yeni bir derin yapay sinir ağı, bu sinir ağı için yeni bir eğitim algoritması, önerilen yeni sinir ağına dayalı bir otomatik öngörü yöntemi ve otomatik öngörü yönteminin kullanılmasına izin veren kullanıcı arayüzlü bir yazılım gerçekleştirilecektir. Yazılım ile borsa, ekonomi, sağlık, eğitim vb. alanlarda ortaya çıkan zaman serilerinin otomatik öngörülmesi mümkün olabilecektir. Proje çıktısı olarak makaleler ve ürün olarak ise geliştirilen yazılım elde edilmiş olacaktır. 12 ay süre ile bir doktora öğrencisine burs verilecektir.

Hızlı Erişim