"The 17th International Days of Statistics and Economics" Konferansına Katılım

12 Eylül 2023 Salı

Bölümümüz öğretim üyeleri 7-9 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen "The 17th International Days of Statistics and Economics" konferansına bildiri sunumu ile katılım sağlamışlardır.

Hızlı Erişim