Yüksek Lisans Tezleri

 • Adı Soyadı: Mete Özdemir
  Danışmanın Adı Soyadı: Ali Zafer Dalar
  Tez Başlığı: Derin Sinir Ağı Yöntemleri ile Wikipedia Toksik Yorum Sınıflandırması
  Tarih: 29/07/2021

   
 • Adı Soyadı: Melih Kirişçi
  Danışmanın Adı Soyadı: Özge Cağcağ Yolcu
  Tez Başlığı: Yeni Bir Evrişimsel Sinir Ağı Modeli İle Zaman Serisi Öngörüsü
  Tarih: 27/07/2021

   
 • Adı Soyadı: Şule Nazlı Arslan
  Danışmanın Adı Soyadı: Özge Cağcağ Yolcu
  Tez Başlığı: Sezgisel Bulanık Kümelerin Bileşenlerinin Kombinasyonuna Dayalı Zaman Serisi Öngörü Modeli
  Tarih: 27/07/2021

   
 • Adı Soyadı: Recep Yıldıran
  Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
  Tez Başlığı: Çarpımsal Nöron Model Yapay Sinir Ağları ile Tüketici Fiyat İndeksi Öngörüsü
  Tarih: 25/05/2021

   
 • Adı Soyadı: Onur Derya
  Danışmanın Adı Soyadı: Ali Zafer Dalar
  Tez Başlığı: Uzun Kısa-Süreli Hafıza Derin Yapay Sinir Ağı ile Giresun İli Minimum Sıcaklık Öngörüsü
  Tarih: 29/01/2021

   
 • Adı Soyadı: Esra Közleme Bekdemir
  Danışmanın Adı Soyadı: Esin Avcı
  Tez Başlığı: Medyan, Aralık ve/veya Çeyrekliklerin Raporlanması Halinde Meta Analizinde Ortalama ve Standart Sapmanın Tahmin Edilmesi
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Ayşe Yılmaz
  Danışmanın Adı Soyadı: Ufuk Yolcu
  Tez Başlığı: Zaman serisi öngörüsünde dendrit yapay sinir ağları için parçacık sürü optimizasyonuna dayalı dayanıklı öğrenme algoritması
  Tarih: 2021

   
 • Adı Soyadı: Muzhda Mammadova
  Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
  Tez Başlığı: Pi-Sigma Yapay Sinir Ağları İle Turist Sayısı Tahmini
  Tarih: 08/12/2020

   
 • Adı Soyadı: Abdullah Yıldırım
  Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
  Tez Başlığı: Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımı İle Giresun İli Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı Tahmini
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Asiye Nur Yıldırım
  Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
  Tez Başlığı: Öngörü problemi için eşik değerli tek çarpımsal nöron modelli yapay sinir ağları
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Berivan Çakmak
  Danışmanın Adı Soyadı: Fatma Zehra Doğru
  Tez Başlığı: Optimal B-Robust Tahmin Yöntemi ile Power Lindley Dağılımının Parametre Tahmini
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Timur Arslan
  Danışmanın Adı Soyadı: Murat Gül
  Tez Başlığı: Karadeniz bölgesinin turizm hizmet verimliliğinin Malmquist yöntemi ile incelenmesi
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: Yağmur Baş
  Danışmanın Adı Soyadı: Ufuk Yolcu
  Tez Başlığı: Bulanık zaman serisi yöntemleri ile Giresun ili maksimum sıcaklık öngörüsü
  Tarih: 2020

   
 • Adı Soyadı: 
  Danışmanın Adı Soyadı:
  Tez Başlığı: 
  Tarih: