Araştırma Konuları

Öngörü
Bulanık Çıkarım Sistemleri
Yapay Sinir Ağları
Derin Öğrenme
Yeniden Öğrenme
Bayesci İstatistik
İstatistikte Eşitsizlikler
Veri Zarflama
Regresyon Analizi
Veri Madenciliği
Dayanıklı İstatistik
Karma Modeller
Biyoinformatik
İstatistiksel Çıkarım
Sınıflama Yöntemleri
Wavelets / Lifting
Hesaplamalı İstatistik
Hesaplamalı Biyoloji