Yöneylem Araştırması A.B.D.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer DALAR Ana Bilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Nebahat BOZKUŞ  
Arş. Gör. Dr. Ilgım YAMAN