İstatistik Bilgi Sistemi A.B.D.

Dr. Öğr. Üyesi Esin AVCI Ana Bilim Dalı Başkan V.