Akademik İstatistikler

 

Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde bulunan 22 İstatistik Bölümü, kadrolarında bulunan akademik personelin performansları açısından, çeşitli istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, uluslar-arası hakemli yayınlardan oluşan ve akademik yayınlarla ilgili birçok istatistiği barındıran en büyük özet ve atıf veri tabanlarından biri olan “SCOPUS” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, 20 Haziran 2018 tarihlerinde veri tabanına ulaşım sağlanarak, ilgilenilen tüm İstatistik bölümlerinde bulunan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ait toplam yayın sayısı, toplam atıf sayısı ve h-indeks istatistikleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafiklerle özetlenmiştir.

Elde edilen bulgular ışığında, Üniversitemiz İstatistik Bölümünün, öğretim üyesi başına yayın, atıf ve h-index sayılarında en yüksek değerlere sahip olarak BİRİNCİ sırada yer aldığı görülmektedir.