Koordinatörler


AKTS Koordinatörü

Doç Dr. Fatma Zehra DOĞRU


Erasmus+ Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Eren BAŞ


Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Nurgül OKUR


Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL


Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Esin AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer DALAR
Arş. Gör. Dr. Ilgım YAMAN


Enstitü Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. Eren BAŞ


Enstitü Erasmus+ Koordinatörü

Doç. Dr. Eren BAŞ


Bölüm İnternet Sayfası Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer DALAR


Bölüm Eğitim-Öğretim Koordinatörleri

Arş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin GÜL
Arş. Gör. Dr. Ilgım YAMAN