Uygulamalı İstatistik A.B.D.

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Esin AVCI  
Arş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin GÜL