Bölümümüz Öğretim Elemanı Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU Yine Dünya Sıralamasına Girmeyi Başardı

19 Kasım 2021 Cuma

Giresun Üniversitesi Akademisyenleri yine Dünya Sıralamasına Girmeyi Başardı. 2020 yılı çalışmaları için hazırlanan listedeki öğretim üyesi sayımız 2’den 4’e yükselirken, tüm yılları içeren akademik kariyer listesine Giresun Üniversitesinden ilk kez bir öğretim üyesi (Bölümümüz Öğretim Elemanı Prof. Dr. Erol Eğrioğlu) girmeyi başardı.

Baas vd.'nin 2021 yılında yayınlanan araştırmasında dünyanın en etkili bilim insanları listesi oluşturulmuştur. Çalışmada iki tür liste oluşturulmuş olup ilk liste araştırmacıların tüm kariyerini ve tüm yılları içeren listedir. İkinci liste ise sadece 2020 yılında alınan atıflara dayalı olarak oluşturulmuştur. Listelerin oluşturulmasında akademisyenlerin kendilerine yaptığı atıflar dışlanarak sıralama skorlarına yansıtılmıştır. Tüm kariyer listesine Giresun Üniversitesinden sadece Bölümümüz öğretim elemanı Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU girmeyi başarmıştır. Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU'nun Dünya sıralaması 266.784 olup Türkiye sıralaması ise bileşik skora göre 629 olarak gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU’nun Dünya'daki 253.359 yapay zekâ araştırmacısı içerisindeki sıralaması ise 4.094 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak:
Araştırma Makalesi: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3

Link: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

Hızlı Erişim